Wednesday, December 30, 2009

تکنولوژی EM در مزرعه


استفاده از EM در کشاورزی راهی تازه را در سطح گسترده گشوده است و نه تنها در مزرعه بلکه در صنایع تبدیلی کشاورزی نیز راهگشا و سودمند بوده است. استفاده از EM باعث افزایش ارزش غذایی محصولات شده، کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی را بالا می برد و درنتیجه باعث سلامتی زمین، گیاه، جانوران و در نتیجه انسان میشود و در کنار همه اینها هزینه ها را برای کشاورز کاهش میدهد. مصرف EM در اغلب کشورهای دنیا از جنوب افریقا تا کشورهای اسکاندیناوی از ژاپن تا کشورهای امریکای جنوبی و در کل بیشتر از 150 کشور گواه این دگرگونی در کشاورزی است. EM افزون بر کمک به جذب عناصر، سبب کاهش کاهش بیماریها و بهبود ساختمان خاک و برانگیختن بیشتر رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول میشود.
سودمندیهای EM برای مزرعه در یک نگاه:
  • کاهش هزینه های اقتصادی هم برای کشاورز و هم برای مصرف کننده
  • تولید بیشتر
  • فراهم آوردن محصولات زیستی و غنی برای سلامتی انسان
  • فراهم کردن علوفه سالم برای دام
  • پالودن خاک از زهرآب ها و بهبودی آن
  • کمک به زمین برای نگه داشتن آب به مدت طولانی به کمک کمپوست و بوکاشی
  • نگه داشتن آب در زمین و جلوگیری از بروز سیلابها
  • جلوگیری از آلودگی محیط زیست ( زمین، آبهای روان و سفره های زیر زمینی)
اطلاعات بیشتر در وب سایت http://www.em-pars.com/

No comments:

Post a Comment