Friday, January 1, 2010

کاربرد EM در خانه

EM کاربرد بسیار زیادی در عرصه پاکسازی و بهسازی فضای خانه دارد.

AEM رقیق شده با آب
 • پاشیدن بر گل ها
 • پاشیدن بر گیاهان
 • در سطل زباله
 • در جا کفشی
 • پاک کاری یخچال
 • پاشیدن بر میوه و سبزیجاتی که بیرون از بخچال نگهداری می کنیم
 • پاشیدن بر لباس، پتو و رخت خواب
 • در لباسشویی
 • در دستشویی
 • در کولر آب
 • پاشیدن در خانه در راستای ساختن فضایی دلپذیر