Monday, March 1, 2010

شیلات، پرورش آبزیان (همه آبزیان: ماهی ، میگو ، زالو )AEM برای بهسازی آب و همچنین لجن زدایی آن بسیار سودمند است.
میکروارگانیسم های سودمند موجود در EM توانایی پیشگیری یا برگردان لجن حاصل از مواد ته نشین شده که از اجسام گوناگون همچون لایه جلبک، گرده درخت های گرده افشان، دانه گیاهان و درختان، خوراک ماهی و غیرو درست شده است را داراست. و با برگردان آن مواد تولید و تدارک یک مواد خوراکی آلی برای آبزیان میدهد.
EM جلبک های درون استخر و پیش از همه فیتوپلانکتون ها (کوچکترین گروه جلبک ها) را زیر پوشش فرار میدهد و به موجب آن پلانکتن ها و موجودات ریز و شناور بر سطح آب می توانند بعنوان خوراک اصلی برای بیشمار موجود زنده دیگر شوند
و این یعنی ساختن زمینه پایدار و گسترده برای چرخه حیات در درون آب که بسیار ضروری و حیاتی است.
در هر متر مکعب آب میزان 1 لیتر EM استفاده شود.

برای کار با مقیا س های بسیار بزرگ آب به مطالب زیر توجه شود.
  • نخست بایست آلودگی ها را از آب دور سازیم
  • گیاهان ساحلی از آب دور شوند
  • EM یکباره افزوده نشود به شکل دفعات بر آب پاشیده شود
  • برای پاشیدن می شود از لوله های دراز سوراخ سوراخ شده استفاده کرد
  • برای بالا بردن کیفیت آب و زیر فشار دادن جلبکها از EM Mudballs استفاده شود
  • بیشترین کاربرد را در زمانهایی که درجه آب بیشتر از 5 درجه سانیگراد است دارد
  • هر 2 هفته یکبار پاشیده شود.
تماس با ما: em-pars@gmx.at